Публічна оферта

Публічна оферта компанії Арніка-2

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ТОВ «Арніка-2» далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція ) на офіційному інтернет-сайті Продавця “https://arnika2.com.ua” (далі – “Інтернет-сайт”).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «товар» – друкована продукція, моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання чи реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.
 • “Продавець” – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» — фізична чи юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» — заявка на виготовлення та/або постачання одного або кількох товарів з каталогу Продавця, оформлена Покупцем через кошик на сайті Продавця.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

 • добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право зробити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний шляхом оформлення електронної заявки через кошик на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару або анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється Покупцем шляхом банківського переказу на підставі рахунку-фактури, виставленого Продавцем протягом трьох календарних днів з дати оформлення замовлення.

5.2. У разі, якщо рахунок-фактура (електронний інвойс) не сплачено Покупцем протягом 3 календарних днів з дати оформлення замовлення, Продавець має право зняти резерв із замовлених Покупцем товарів та анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині здійснюється через компанію «Нова Пошта». Вартість доставки не входить у вартість Товару та підлягає самостійній оплаті Покупцем.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд товару;
 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставке товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • незаконні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11. Закону України “Про електронну комерцію”

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару та на підставі письмової заяви Покупця.

10.4. Поверненню не підлягають товари, виготовлені на замовлення Покупця на підставі наданих ним оригінал-макетів, за індивідуальними розмірами та що підлягають використанню виключно Покупцем (графічні панелі, банера та інша друкована продукція), а також рекламно-виставкові стенди, на які здійснювалося кріплення графічних полотен виконання замовлення Покупця шляхом приклеювання відповідно до технічних характеристик даних товарів.

11. Строк дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного початку робіт Продавцем по виконанню замовлення Покупця шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Вас може зацікавити:
Широкоформатний друк | Друк на банері | Друк на сітці меш | Інтер’єрний друк | Сублімаційний друк Мобільні стенди рол-ап | Мобільні стенди х-банер | Мобільні стенди Поп-Ап | Мобільні флагштоки з прапорами | Буклетниці | Промостолы | Текстильні системи Рекламні намети та шатриДрук на самоклеючій плівці | Друк на перфорованій плівці (OWV)Друк скролів | Друк плакатів для сітілайтів | Друк прапорів